BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220624T160000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220624T170000 LOCATION:Hovedscenen UID: DTSTAMP:20220628T194605 SUMMARY:Afterwork - Hva er en god destinasjon? DESCRIPTION:Hva får reisende til å sette fingeren på kartet og bestemme seg for et reisemål? Er det naturen, aktivitetene og opplevelsene, kulturen og kulturarven, er det gjenkjennelighet fra filmer og bøker, er det jobben? Et kompetent panel møtes til presentasjoner og uformell prat om hvordan man kan bidra til å skape en attraktiv destinasjon til glede for lokalt næringsliv. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1