BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220623T140000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220623T153000 LOCATION:Hovedscenen UID: DTSTAMP:20220925T002657 SUMMARY:Morgendagens arbeidsplass DESCRIPTION:Miniseminar Teknologisk utvikling med digitalisering, autonomi og AI på den ene siden. Pandemi, global uro med væpnet konflikt, økte varepriser, en presset kraftproduksjon og bærekraftkrav på den andre. Hvordan bør og vil dette påvirke morgendagens arbeidsplass? PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1