BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220622T170000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220622T180000 LOCATION:Christians Kjeller UID: DTSTAMP:20220924T234259 SUMMARY:Comm Talks - kommunikasjonsteknologier fra havets bunn til space DESCRIPTION:Kommunikasjon er limet i alle systemer – når den virker, tenker ingen over det, men når den feiler, da feiler alt. Lær mer om hvordan kommunikasjon skal flyte sømløst fra sensor til sluttbruker, via skyen. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1