BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220623T180000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220623T190000 LOCATION:Hovedscenen UID: DTSTAMP:20220924T234419 SUMMARY:Ditt smarte barn DESCRIPTION:Slik spiller vi på lag med hjernen når vi hjelper barn å lære. Hvordan lærer barn? Hvordan blir der motivert, ikke minst motivert for realfag? Hvordan spiller vi på lag med hjernen når barn skal lære å lese og regne? Og hva med denne skjermtiden? Foredrag og panelsamtale med Hanne Finstad fra Forskerfabrikken + gjester. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1