BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220624T150000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220624T160000 LOCATION:Paradoxe Restaurant UID: DTSTAMP:20220628T212259 SUMMARY:Mangfold og kompetanse - Hvordan kan vi tenke nytt? DESCRIPTION:Arrangementet vil inneholde et kort innlegg med påfølgende paneldebatt rundt temaet mangfold og inkludering i arbeidslivet, og hvordan vi kan tenke nytt for å lykkes enda bedre med dette i tiden framover. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1