BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220623T110000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220623T123000 LOCATION:Magazinet UID: DTSTAMP:20220925T004801 SUMMARY:Kan teknologi redde verden? DESCRIPTION:Fornybar energi, ressursforvaltning, sirkulær økonomi, miljøovervåkning og grønn skipsfart. All industri og sektorer kan gjøres mer bærekraftig ved hjelp av teknologi. Hvordan gjøres det på en måte som tar hensyn til økonomi, miljø og sosiale faktorer? Kan vi levere økonomisk vekst samtidig som vi bidrar til bærekraftig utvikling? PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1