BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220622T120000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220622T130000 LOCATION:Quality Hotel Grand Kongsberg UID: DTSTAMP:20220925T014052 SUMMARY:Beredskapspraten DESCRIPTION:Sikkerhetsbildet i Europa og verden er i endring. Hvordan påvirker krigen i Ukraina norske virksomheter? Er det andre globale trender som selskaper må være ekstra oppmerksomme på? Hvordan påvirker dette norske virksomheter, liten som stor, og de som jobber der? Foredrag og samtale med Odin Johannessen, direktør i næringslivets sikkerhetsråd. Ordstyrer er mangeårig redaktør Harald Stanghelle PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1