BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220623T100000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220623T150000 LOCATION:Magazinet UID: DTSTAMP:20220925T005157 SUMMARY:Kongsberg Summit DESCRIPTION:Kongsberg Summit er arenaen for nasjonalt næringsliv, industri, akademia og politikk. Idéer deles og nettverk bygges. Hvilke nye muligheter foreligger for norsk industri og næringsliv i en verden i endring? Vi vet at det er stor politisk ustabilitet i markedet. Det er krav om klimanøytral industri innen 2050, taksonomi innføres, rammebetingelser endres, i tillegg er det stor knapphet på arbeidskraft, kompetanse og råvaretilgang. Vi diskuterer og ser på mulighetene fremover sammen med erfarne foredragsholdere. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1