BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220622T110000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220622T150000 LOCATION:Magazinet UID: DTSTAMP:20220925T002224 SUMMARY:Havromseminar DESCRIPTION:Digitalisering har vært, og er den sentrale faktoren i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon eller industri 4.0. Samtidig som digitaliseringen fortsetter med full kraft er vi i startfasen av en omfattende grønn omstilling i den maritime bransjen. I dette seminaret vil vi sette fokus på hvordan den maritime industrien bidrar til å kutte utslipp og bevege seg mot EUs grønne bærekraftmål. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1