BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220622T100000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220622T160000 LOCATION:Vitensenteret UID: DTSTAMP:20220925T013259 SUMMARY:Sommerskolen DESCRIPTION:Kongsberg kommune, Kultur og velferd har gleden av å tilby gratis aktivitetskurs for grunnskoleelever på 2.-5. trinn i sommer. Aktivitetene vil foregå i uke 25, 26 og 32. Sommerskolen tilbyr et variert utvalg av morsomme, lærerike, praktisk-faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter og kurs innenfor områdene: musikk, teknologi, film, kunst, natur og bevegelse. PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1