BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:ZMS-Berlin BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 END:STANDARD END:VTIMEZONE METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220622T103000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220622T150000 LOCATION:Bakgården Privat Bar UID: DTSTAMP:20220925T010446 SUMMARY:Sammen om grønn verdiskaping DESCRIPTION:Det pågår en global omstilling knyttet til økt bærekraft, kompetanse, økonomi og ressurseffektivisering. Dette betegnes gjerne som «det grønne skiftet», og vil føre til store endringer i måten vi lever på, og måten produkter, teknologi og industri utvikles. Har du lyst til å høre mer om Kongsberg Innovasjon og vårt spennende nettverk innenfor dette temaet? PRIORITY:1 CLASS:PUBLIC BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR 1