Hele Norges organisasjonsliv til Agenda

Organisasjonene i arbeidslivet blir sterkt representert under Kongsberg Agenda. Fremtidens arbeidsliv blir ett av flere viktige tema.
Hele Norges organisasjonsliv til Agenda

Organisasjonslivet vil være til stede på Agenda som deltakere i debatter og paneler, foredragsholdere, bidragsytere inn mot læring, som tilhørere og deltakere.

- Og de spiller en viktig rolle som videreformidlere inn mot egne organisasjoner i etterkant av Agenda, forteller Wivi-Ann Bamrud i Kongsberg Næringsforum.

Det ble raskt klart at det organiserte Norge måtte få en fremtredende plass da planleggingen av Kongsberg Agenda startet. Her finner vi fagkunnskap, bransjekunnskap, nettverk og en unik samarbeidsmodell man kan være stolte av.

På programmet finner vi navn som NHO- president Svein Tore Holsether, LO-sekretær Are Tomasgård, administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, direktør for samfunnsøkonomi Øystein Dørum i NHO og forbundssekretær Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet.

- Organisasjonslivet har en helt naturlig plass på veldig mange av de arenaene vi har satt opp under Agenda, forteller Bamrud videre.

Overskriften på noen av disse arenaene er:

- Ved å stille slike arenaer til disposisjon - hvor man kan diskutere uformelt, direkte og i refleksjonsmodus - tror jeg vi kan skape noen nye veier å gå, nye samarbeid og nye strukturer, sier Bamrud i Kongsberg Næringsforum.

Organisasjonene i arbeidslivet går på tvers av alle bransjer og ligger på alle nivåer – fra toppledere til lokale tillitsvalgte. I spennet mellom bransjer og nivåer kan nye koblinger finne sted. På Kongsberg Agenda står teknologien i fremste rekke. Og vi er inne i en tid hvor teknologi er i ferd med å endre de aller fleste bransjer. Vell møtt til spennende og lærerike dager 22. til 25. juni.