- Her kan vi finne de gode løsningene for framtida

- Vi klarer ikke løse de utfordringene vi har i samfunnet i dag uten at vi samarbeider. Derfor er det viktig med arenaer som Kongsberg Agenda. Det sier visepresident for Tekna, Elisabet Haugsbø, som nylig har inngått en partneravtale med Kongsberg Agenda.
 • Elisabet Line Haugsbo tekna
 • En arena for fremtidsrettet teknologi

  En arena for fremtidsrettet teknologi

  Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap, og har over 100.000 medlemmer på landsbasis. Tekna-medlemmene jobber daglig med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi.

  - Hva er grunnen til at dere har gått inn som en samarbeidspartner i Kongsberg Agenda?

  - Vi ønsker å støtte opp under og løfte arenaer og møteplasser, hvor man har fokus på fremtidsrettet teknologi og hvor man kan samle relevante miljøer til spennende faglige diskusjoner. Dessuten har vi mange av våre medlemmer i bedrifter på Kongsberg, og medlemmene våre har glede av å være med på eventer som Kongsberg Agenda, hvor både organisasjoner, næringsliv og politikere møtes. Der medlemmene våre er til stede – ønsker vi også å være.

 • Agenda formatet passer godt

  Agenda formatet passer godt

  Både visepresidenten og presidenten i Tekna var på Kongsberg Agenda i fjor da det ble arrangert for første gang.

  - Jeg likte formatet veldig godt, og det er utrolig fint å være i Kongsberg, med den spennende historien og alle de tunge teknologiselskapene som holder til her, med fokus på teknologi, innovasjon og kunnskap. Kongsberg Agenda har alle forutsetninger på plass for å skape en god arena. Det at man kan møte nye mennesker fra nye selskaper på dagtid, og avtale å gå på en konsert sammen på kvelden gjør at det blir enklere å bli kjent. Dessuten er det viktig å kunne skape gode møteplasser også utenfor Oslo. Hvis Tekna kan være med å skape mer blest og oppmerksomhet rundt Kongsberg Agenda – så tenker vi at det er fint å kunne være med på å etablere en relevant møteplass som tar opp tema som er viktig både for våre medlemmer og for samfunnsutviklingen.

 • En faglig arena

  En faglig arena

  - Hvorfor er det viktig med en teknologiarena som Kongsberg Agenda?

  - Det handler om at vi ikke kan løse de utfordringene vi har i samfunnet som enkeltselskaper eller enkeltorganisasjoner – vi må samarbeide og se på kompetanse på tvers av ulike fagområder. Det å komme nærmere beslutningstagere, både lokalt og nasjonalt, og kanskje også få med investorer, gjør at man har en unik mulighet til å komme fram til gode løsninger for framtida.

  - På hvilken måte ønsker dere å bruke arenaen?

  - Vi ønsker å løfte fra tematikk som er viktig for våre medlemmer, både lokalt og på samfunnsnivå. Medlemmene våre er opptatt av at vi bidrar til å dra samfunnet i riktig retning, og at fagkompetansen kommer fram. Politikere må ta faktabaserte beslutninger, og det kan vi bidra til. Vi skal invitere noen spennende foredragsholdere og løfte fram noen av våre knallgode medlemmer.

  - Hva ser dere mest fram til når det gjelder årets Kongsberg Agenda?

  - Det å kunne sette søkelys på den faglige debatten, i tillegg til å møte andre teknologibedrifter. Vi skal lære, lytte og bli kjent med hverandre.