Kongsberg Afterwork - Hva skaper en god destinasjon?

Hva er en god destinasjon? Hva får reisende til å sette fingeren på kartet og bestemme seg for et reisemål? Kan gjenkjennelighet fra film spille en rolle?
Kongsberg Afterwork - Hva skaper en god destinasjon?

Hva er en god destinasjon?

Et svært kompetent og variert panel møtes til presentasjoner og uformell prat om hvordan man kan bidra til å skape en attraktiv destinasjon til glede for lokalt næringsliv!

Hensikten er å fremme dialog om hva som utgjør en god destinasjon og hvordan man skaper den.

I panelet finner du:

  • Ivar Horneland Kristensen, Adm.dir Virke
  • Hilde Charlotte Solheim, Styreleder og medlem i ulike destinasjonsaktører og kompetanseorganisasjoner
  • Meghan Beaton, Den Nasjonale Filmkommisjonen
  • Janne Werner Olsrud, Bergverksmuseet
  • Dana Ali, 1624 Clarion Collection hotell
  • Ole Jacob Cranner, Lågdalsmuseet