Mangfold og bærekraft

Kongsberg Agenda er en trygg, åpen og inkluderende arena, tuftet på demokratiske verdier og med en tydelig bærekraftsambisjon.
 • Mangfold2
 • Mangfold

  Mangfold

  På Kongsberg Agenda skal alle få mulighet til å slippe til på en måte som oppleves trygg. Alle deltagere er derfor forventet å:

  • Behandle alle med respekt, uansett politisk standpunkt, utdanning og yrkesmessig bakgrunn, religion, kjønn, alder hudfarge, seksuell orientering eller funksjonsevne.
  • Debatter og diskusjoner skal foregå på en verdig og respektfull måte.
  • Kongsberg Agenda har nulltoleranse for maktmisbruk, hets, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Kongsberg Agenda er en inkluderende arena med aktiviteter for alle aldersgrupper, inkludert barn og unge. Voksne oppfordres til å gå foran med et godt eksempel.

 • Bærekraft

  Bærekraft

  Kongsberg Agenda skal i tråd med arenaens overordnede visjon ha en tydelig bærekraftsambisjon, som vil bli utviklet i takt med møteplassen vi skaper.

  Dette innebærer:

  • Mål om å bli miljøsertifisert som organisasjon innen 2024.
  • At vi kontinuerlig ser etter måter vi kan bli mer miljøvennlige på, og har lav terskel for å implementere egnede tiltak.
  • Vi fremmer og oppfordrer til mest mulig bærekraftig matservering, med fokus på kortreiste matvarer, gjenbruk, panteordninger, reduksjon av matsvinn o.l.
  • Forsvarlig søppelhåndtering hvor det er godt tilrettelagt for kildesortering.
  • Energi og transport. Faststrøm fremfor aggregater, fokus på miljøvennlige transportløsninger hos leverandører der dette er gjennomførbart, tilrettelegging for bruk av kollektiv transport.