Bærekraftig byutvikling på Quben

Quben i samarbeid med 6CST/Home Workspace huser en rekke spennende arrangementer under årets Kongsberg Agenda. Temaer som bærekraftig byutvikling, sirkulær og fornybar, dj'er, bakgårdsfest, nye og alternative boformer samt kunst og kulturutstillinger.
Bærekraftig byutvikling på Quben

Arrangør: Quben og 6CST/Home Workspace
Påmelding: Ingen
Sted: Quben - Nymoens Torg 6-8

For å skape en bærekraftig by må vi først skaffe oss innsikt. Onsdag på Quben er derfor dedikert til workshops hvor påmeldte kan gi innspill. Datagrunnlaget onsdag blir brukt i diskusjonene lørdag, når tema er; Hva som skal til for at Folk vil bo i Kongsberg, og naturlig nok henger dette sammen med hvor bærekraftig byen og dens løsninger er. En av de største forretningsmulighetene i dette vil være sirkulærøkonomien, og dette er derfor tema torsdag.

Onsdag 22.06.22 - Bærekraftig byutvikling

 • 09.00 - 12.00, UN Global Compact workshop. Workshop ledes av UN Global Compact ved Nora Dokken Harboe. Arrangementet er startet opp som et samarbeid mellom Kongsbergindustrien, Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og handelsstanden, mens flere partnere og aktører kommer til fortløpende. Temaet er bærekraft. Se også https://globalcompact.no/arrangement/kongsberg-agenda-2022/. Påmeldingen er åpen, og alle kan delta.
 • 13.00 - 17.00, Bærekraftig byutvikling workshop (Urban Lab). Workshop ledes av Roar Smelhus 6CST og Victor Talgø Syvertsen NMBU Byreg. Det er plass til 24 deltagere, og påmelding skjer ved å sende en mail til Roar Smelhus, roar@6cst.no Fint om deltagere har kompetanse på temaet bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Funnene fra workshop skal vi bruke videre under vårt arrangement lørdag 25.06., samt også i vårt arbeid i etterkant av Kongsberg Agenda. Temaet er “Hva betyr bærekraftig byutvikling for Kongsberg?” og vi har foreløpig organisert workshop inn i 4 områder: - Mobilitet i henhold til bomiljø, Mobilitet i henhold til arbeid og arbeidsplass, Fritid, Byliv/møteplasser

  Roar Smelhus er bærekraftsrådgiver og grunnleggere av selskapene 6CST og Home Workspace, han vil holde et innledende foredrag på temaet. Deretter får vi 5 korte innlegg i samarbeid med Kongsberg By&Lab og MDG. Victor Talgø Syvertsen er student på NMBU Byerg, og vil lede selve workshopen. Resultatene fra workshop presenteres lørdagen på vårt eget arrangement “Bo i Kongsberg”.
 • 1730 -1845, miniseminar Bærekraftig mobilitet – arrangør Kongsberg By&Lab. Se arrangementet «Bærekraftig mobilitet»
 • 17.30- 19.30, Co- Working i Kongsbergregionen - internt arrangement mellom Kongsberg Kommune- Quben- Home Workspace vedr. strategisk samarbeid.
 • 18.00 - 2000, Grafitti workshop v/Eric Næss - workshop for ungdom i bakgården på Quben
 • 18.45 - 23.00 Sosialt med kulturelle innslag hos Home Workspace- Quben
 • 18:45: Konsert Audun Haukvik
 • 20:00: Konsert Tom Hasslan Trio
 • 22:00: DJ Børni (Bjørn Ole Kyllesdal)

Torsdag 23.6.22 - Sirkulærøkonomi i næringslivet generelt og mot BAE spesielt

Arrangør er Quben og Home Workspace i samarbeid. Åpent for alle, men det kan bli fullt. Norge er i følge rapporten Circularity Gap Report 2,4 % sirkulære idag. Resultatene viser at dagens økonomi er bygget rundt lineære prinsipper, og at vi har et stort potensiale for forbedring. Mange mener at sirkulær økonomien er en av vår tids største forretningsmuligheter. Dette er derfor tema for dagen, og vi har invitert noen som har satt seg godt inn i disse problemstillingene. Ta turen for å lære, bli inspirert og del gjerne dine perspektiver inn mot de ulike innlederne. Smelhus vil fasilitere samlingen, og gjennom dagen påse at vi får mange gode diskusjoner med salen.

 • 14:00 - Go Good. Preben Carlsen er seriegrunder, og en fantastisk inspirende og kunnskapsrik foredragsholder. Han vil komme til oss denne dagen for å dele sine perspektiver. Det gjorde han også til MDG Oslo sin programkomite på Kulturhuset i Oslo 02.06.22. Her var temaet hva som skal til for å gjøre Oslo til verdens ombrukshovedstad. Han vil sikkert gi oss noen av disse innspillene, og kanskje kommer det også en eller annen nyhet. Det kommer alltid noen nye forretningsplaner fra Preben.
 • 14:45 - Roar Smelhus introduserer og oppsummerer kort Bygggloken 1.0 og 2.0 hovedresultater. Roar Smelhus er bærekraftsrådgiver og ekspert på BAE-næringen. Nettopp denne rollen gjorde at han ble leiet inn for å følge innovasjonsløpene til blant annet Æra og Statsbygg i det som har fått navnene Byggfloken 1.0 og 2.0. Akkurat som resultatene fra byggfloken 1.0 har vært med å forme noen nykskapinger etter gjennomføring, vil vi nok se noen tilsvarende etter 2.0. lanseringen av Tek Pluss.
 • 15:15 - Aase Teknikk Helene Jortveit Lauvland Ombruk i byggeprosjekter. Helene er Ombruksrådgiver i bygg- og eiendomsprosjekter, og skal fortelle oss om status, muligheter og barrierer når det gjelder ombruk i bygg.
 • 15:45 - Svein Gunnar Kjøde phd stipendiat Sustainability Lab UIO og Æra. Svein Gunnar har fulgt Byggfloken 2.0 parallelt med arbeid sin phd. Han har noe veldig spennende perspektiver når det gjelder regenerativt som går lenger enn bærekraft, samt hvordan og hvorfor vi trenger systemskift forbi dagens løsninger.
 • 16:15 - Per Håvard Kleven Dyp Geotermisk Energi. Per Håvard er en erfaren lokal forretningsmann og dette innlegget får vi i samarbeid med Kongsberg MDG.
 • 16:45 - Orbit Jørgen C. Flaa. Jørgen er erfaren innenfor eiendom etter mange år i Høegh eiendom er han idag forretningsutvikler i Orbit. Orbit er en startup som utvikler en plattform for deling av overskuddsarealer i næringsbygg. Orbit har et pågående samarbeid med blant andre Home Workspace, og vi gleder oss til å høre deres perspektiver og status på delings- og sirkulær økonomi plattformen.
 • 1715-1845 Debatt Laagendalsposten. Dette er et eget arrangement hvor Laagendalsposten er arrangør, men samarbeider med Quben og Home Workspace om gjennomføring og felles mingling og sosialt i etterkant av faglig debatt.
 • 18.45-23.00 Sosialt med kulturelle innslag hos Home Workspace- Quben
  • 18:45: As Tired Train Cross Europe (Vegard Eggum)
  • 20:00: Tom Hasslan trio
  • 22:00: DJ Børni (Bjørn Ole Kyllesdal)

Fredag 24.6.22 - Lukket arrangement.

Lørdag 25.6.22 - Bo i Kongsberg, Bærekraftig by- og samfunnsutvikling

10:00 Velkommen ved Morten Hotvedt, Roar Smelhus og Erling Dokk Holm. Morten Hotvedt er en lokal eiendomsutvikler som blant annet eier Nymoens Torg 6-8, Quben. Roar Smelhus er rådgiver og grunnlegger av 6CST og Home Workspace som blant annet er leietager på Quben. Erling Dokk Holm er forsker på NMBU, i tillegg innleid på AHO videreutdanningsmaster på AHO, og styreleder i Oslo Arkitekturtriennalen blant annet. Han er ekspert på byutvikling og skriver fast i Daglig pressen innenfor sine ekspertområder. Han vil bistå oss gjennom dagen. Arrangør er Quben og Home Workspace i samarbeid. Arrangør er Quben og Home Workspace i samarbeid. Åpent for alle, men det kan bli fullt.

 • 10:15 - Signaturhagen Anne Lene Søder. Signaturhagen har et spennende boligkonsept som snart ferdigstilles på Kongsberg. Anne Lene jobber her som salg- og markedssjef. Hun vil fortelle oss om konseptet, samt ta en kort status på Kongsberg prosjektet.
 • 11:30 - Alternative boformer. Cathrine Finnema er arkitekt hos Fragment og har blant annet arbeidet med boligprosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger i Hovinbyen. For tiden arbeider hun med et forskningsrådfinansiert prosjekt for å utvikle en bygård i trekonstruksjoner designet for ombruk, for beboerdeltakelse i planlegging og bygging.
 • 12:00 - Evergreen Coliving. Juan David https://www.evergreencoliving.com/ Juan driver og eier Coliving konseptet Evergreen og skal fortelle oss om mulighetene som følger dette konseptet som foreløpig er lite i Norge, men større i noen land internasjonalt.
 • 12:30 - Resultater fra workshop Bærekraftig byutvikling på Kongsberg onsdag på Quben ved Roar Smelhus
 • 13:00 - Samtale ledet av Erling Dokk Holm mellom aktørene over
 • 14:00 - Ellen Sjong Smultringmodellen Vestfold Fylkeskommune. Dette er et tema mange brenner for fortiden, og Ellen Sjong har satt seg godt inn i hva temaet representerer av muligheter. Blant annet har Amsterdam by tatt I bruk denne metodikken når det gjelder sin byutvikling post korona. I Norge har Hav eiendom testet modellen i forbindelse med deres prosjekt på Grønlikaia i Oslo. Foredraget til Ellen får vi i samarbeid med Kongsberg MDG.
 • 14:30 - Erling Dokk Holm gir oss litt status og trender i byutviklingen ref. dagens temaer.
 • 15:00 - Nina K. Amdahl i Mad Communication jobber med medvirkning i byutviklingen, og vil dele sine perspektiver på temaet.
 • 15:30 - Harald Brynlund- Lima leder areal og samfunn i Stafr, og vil gi oss litt inspirasjon avslutningsvis på dagen. Harald har jobbet med mange spennende prosjekter, og vil dele noen refleksjoner og mulig læring fra regionalt arbeidsmarked, case Nord- Jæren. Videre vil han snakke litt om eldre og unge på boligmarkedet, samt vise oss noen konkrete eksempler fra nasjonalt attraktiv by Sandnes.
 • 16:00 - Erling Dokk Holm oppsummerer dagen, og tar en kjapp diskusjon med Harald og hans eksempler som Erling kjenner.
 • 10:00-13:00 Grafitti Workshop, v/Eric Ness Christiansen
 • 11.00-16.00 Vernissage, åpning 20 bilder Eric Ness Christiansen og Mikael Noguchi
 • 18.00 - Lukket fest på Quben

Aller arrangementene vil deles på Kongsberg Agenda, men også på https://www.facebook.com/homeworkspace/events/?ref=page_internal og på Qubens FB sider.