Samarbeidsavtaler og sponsorat

Kongsberg Agenda er basert på økonomiske bidrag fra samarbeidspartnere og sponsorer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kongsberg Agenda AKK 02684

Sponsorenes bidrag sikrer kvalitet og utvikling for Kongsberg Agenda. Det viktigste for våre sponsorer og samarbeidspartnere er å skape en nasjonal møteplass der teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse står i sentrum.

 • Samarbeidsavtaler/partnerskap/sponsorater gir i seg selv ikke direkte adgang til å påvirke innhold og utforming av Kongsberg Agenda. Det kan imidlertid i den enkelte avtale tas høyde for en mer aktiv rolle i arbeidet.
 • Kongsberg Agenda forbeholder seg retten til selv å velge hvem man ønsker å inngå avtaler med, og vil til en hver tid velge de partnerskap og sponsorater som gir best mulighet for å styrke og uvikle arenaen.
 • Avtaler inngås for inntil to år av gangen.

 • Platina - Gull - Sølv

  Platina - Gull - Sølv

  Kongsberg Agenda har utarbeidet flere nivåer for samarbeidsavtaler og sponsorater. Felles for alle er en praktisk tilnærming. Utover en rent økonomisk bidrag, er det mulighet for å nå de ulike nivåene på flere måter.

  Man kan bidra med arbeidstimer til avtalte formål, ta eierskap til utvalgte programposter, gjøre avtaler om gjenkjøp eller stille tjenester/utstyr til disposisjon, for å nevne noe.

  Les mer om hvordan du kan inngå avtale på platina-, gull- eller sølvnivå

 • Lokale partneravtaler

  Lokale partneravtaler

  Vi ser for oss at Kongsberg Agenda skal leve og utvikle seg i mange år, og at det skal bli noe lokalsamfunnet vårt slutter opp om. Med lokalt næringsliv med på laget, kan Kongsberg Agenda bli den arenaen vi drømmer om, og næringslivet kan også få mye tilbake.

  Det er lagt godt til rette for lokale partneravtaler for at byens og nær-regionens næringsliv skal kunne inviteres med på laget.

  Se hvordan du kan bli lokal partner