Setter retning for Norges viktigste teknologimøteplass

Krig i Europa, klimaendringer, inflasjon og strømpriser ute av kontroll. Så hvordan kan teknologi, industri og kompetanse bidra til å bringe oss fremover mot et grønt og digitalt skifte globalt som vi i Norge kan leve av? Det er spørsmålet som er oppe til debatt når Kongsberg Agenda inviterer til teknologifestival i juni.
 • Liv Dingsor digital norway programkomiteen
  Liv Dingsør - CEO Digital Norway, leder programkomitéen

Teknologioptimister utgjør programkomitéen

Ambisjonen er å bli Norges viktigste arena for teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse. Her ligger en viktig del av løsningen på utfordringene Norge og verden står i, og som arenaens deltakere utfordres til å være med på å finne.

— Kongsberg Agenda plasserer seg i kjernen av globale megatrender, og tar rollen som aktiv og engasjerende medspiller for å løfte blikket og sette retning, sier Liv Dingsør, CEO i Digital Norway og leder av Kongsberg Agendas hovedprogramkomité.

Mål om å inspirere og utfordre

Programkomiteen er ny av året og skal sette den tematiske hovedretningen for arenaen.

— Det er med stor glede jeg tar fatt på oppdraget, og jeg føler meg privilegert som får samspille med det ypperste av norsk kompetanse i miljøene i og rundt denne møteplassen, sier Dingsør.

Hun legger vekt på at Norge står midt i et omfattende skifte med fremvekst av nye, industrielle næringer, hvor digitalisering og bærekraft er blant de mest åpenbare driverne. Dingsør lover en hovedretning som både inspirerer, motiverer og utfordrer – men som mest av alt legger til rette for aksjon og interaksjon mellom næringsliv, industri, forskningsmiljøer og politikere.

Krevende landskap

Arenaen skal samle både premissleverandører, beslutningstakere, næringsliv, organisasjoner og et bredt publikum, til et mangfoldig program. Det blir lagt stor vekt på hva vi kan utrette sammen, og hvordan vi skal gjøre det.

— Den geopolitiske situasjonen gir økt fokus på både forsyningssikkerhet og forretningskontinuitet. Det løfter viktigheten av automatisering, digitalisering og robotisering høyere på den politiske dagsorden. Samtidig er det næringsliv og industri som må være premissgiver for klok utnyttelse av teknologi og innsikt. Dualiteten og sammenhengen mellom bærekraft og digitalisering vil bare bli enda tydeligere fremover, sier Dingsør.

Selvstendige arrangementer

Hovedprogramkomiteen skal også jobbe videre med programposter som vil utgjøre Kongsberg Agendas hovedprogram. Det er imidlertid ikke dette, som vil utgjøre den største delen av programmet.

Nå venter en rekke aktører på at hovedretningen for årets Kongsberg Agenda blir satt, slik at de kan gå i gang med planleggingen av egne arrangementer og aktiviteter.

I 2022 ble det avviklet om lag 200 aktiviteter og arrangementer, med alt fra teknologiutstillinger, paneldebatter, foredrag, seminarer, forskeraktiviteter for barn, konserter og mer. I år er ambisjonene langt flere programposter og deltakere.

— For å håndtere utfordringene for an oss, er vi nødt til å stå sammen. Vi er nødt til å møtes. Fordi en viktig del av løsningen på utfordringene finner vi der mennesker møter teknologi og industri, sier komitémedlem og teknologioptimist Chul Christian Aamodt.

— Jeg ser frem til å bidra inn for å løfte Kongsberg Agenda ut.

Dette er Kongsberg Agenda

 • Kongsberg Agenda er en nasjonal arena med fokus på teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse, med mål om å bidra til å finne bærekraftige løsninger på globale utfordringer.
 • Avvikles over fire dager i uke 25.
 • Debatt, dialog og teknologiutstillinger løftes frem i et levende byrom.
 • Premissgivende for nasjonale beslutningstakere og leverandører av rammevilkår.
 • Skal styrke engasjementet, entusiasmen og den faglige innsikten til deltakere og besøkende.
 • Det offisielle programmet vil bestå av et mindre hovedprogram, mens den største delen vil være arrangementer og aktiviteter satt i gang av aktører utenfor Kongsberg Agendas organisasjon.

Dette er hovedprogramkomiteen

 • Liv Dingsør (komitéleder), CEO Digital Norway
 • Mali Hole-Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT Norge
 • Vincent Wego Fleischer, Strategi- og Kom.dir SINTEF Konsernstab
 • Chul Christian Aamodt, Største eksterne eier og kommersiell leder i nyhetstjenesten Europower, gründer og investor.
 • Ole Hoen, Leder for Kongsberg Klyngen, Kongsberg Innovasjon
 • Knut-Erik Dahle, Head of Conference and Event, Nor-Shipping
 • Anne Cecilie Lund-Andersen, Programleder for Kongsberg Agenda, Direktør Kongsberg Defence & Aerospace for samfunnskontakt og krisekommunikasjon
 • Liv Dingsor digital norway programkomiteen
  Liv Dingsør - CEO Digital Norway, leder programkomitéen
 • Chul christian aamodt europower programkomiteen
  Chul Christian Aamodt - Europower
 • Knut erik Nor Shipping programkomiteen
  Knut Erik Dahle - Norshipping
 • Vincent fleischer sintef programkomiteen
  Vincent Wego Fleischer - Sintef
 • Ole hoen KI programkomiteen
  Ole Hoen - Kongsberg Innovasjon
 • Mali Hole Skogen ikt norge programkomiteen
  Mali Hole Skogen - IKT Norge
 • Anne Cecilie kda kog programkomiteen agenda
  Anne Cecilie-Lund Andersen - Kongsberg Agenda/KDA