Stortingspresidenten og Buskerudbenken på besøk

Fredag 24.juni kommer Masud Gharahkhani AP og Buskerudbenkens medlemmer på Kongsberg Agenda. De skal i tillegg til sitt jevnlige møtepunkt med næringslivet i Kongsberg, være med å sette agendaen på ulike debatter og innlegg
Stortingspresidenten og Buskerudbenken på besøk

Jevnlig møtepunkt med næringslivet i Kongsberg

Med jevne mellomrom har representanter for næringslivet i Kongsberg dialogmøter med stortingspolitikerne for å sikre at de har mest mulig informasjon om hvordan det står til i de ulike bransjene. Hvilke saker er det viktig at det settes fokus på fremover? Hva er status på det som er til politisk behandling nå? Og hva er viktige temaer vi bør sette på dagsorden. Det gode samspillet mellom oss alle ble utvidet med både større geografisk område ved å innlemme både Drammen, Ringerike og Modum, og ved å invitere ordførerne i området inn også.

Er med å sette Agenda

Fredag 24. juni kommer derfor Buskerudbenkenes medlemmer til Kongsberg for i tillegg til det jevnlige møtepunktet med næringslivet oppleve den første utgaven av Kongsberg Agenda. Noen av representantene skal i tillegg delta på ulike scener i form av debatter, innlegg og andre arrangement. Ordførerne fra kommunene rund oss er oppfordret til å bli enda bedre kjent med hva som rører seg innen de ulike bransjene og delta på arrangement eller besøke stands og utstillinger når de først er her i byen!

I tillegg til Buskerudbenken er det mange andre politikere på ulike nivå og fra forskjellige partier som har meldt sin ankomst og skal delta på ulike arrangement og møteplasser.

Selv om vi formelt er en del av Viken heter det fremdeles Buskerudbenken når vi snakker om politikerne som sitter som representanter på Stortinget og som representerer Buskerud.

De som sitter på benken denne valgperioden er

  • Masud Gharahkhani, Ap
  • Trond Helleland, H
  • Per Olof Lundteigen, SP
  • Lise Christoffersen, AP
  • Morten Wold, FRP
  • Sandra Bruflot H
  • Even Røed, AP
  • Kathy Lie, SV