Tar med Barnas ingeniørdag til Kongsberg

- Kongsberg Agenda er en møteplass hvor morgendagens arbeidskraft og fremtidens innovatører får muligheten til å møtes, sier NITO-president Trond Markussen.
 • NITO president Trond Markussen NT 03411 Foto Bjarne Krogstad
 • Ønsker å være en aktiv samfunnsdeltaker

  Ønsker å være en aktiv samfunnsdeltaker

  NITO, landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, er ny samarbeidspartner med Kongsberg Agenda. NITO har over 100.000 medlemmer og har bred tilstedeværelse gjennom de lokale avdelingene, Norges største studentorganisasjon for ingeniører og teknologer, og er representert med tillitsvalgte i alle sektorer.

  - Hva er grunnen til at dere har gått inn som en samarbeidspartner i Kongsberg Agenda? Hvilken verdi gir dette dere?

  - I NITO er vi opptatt av å bruke den styrken dette gir oss til å være en aktiv samfunnsdeltaker, og samarbeide med andre for å synliggjøre saker som er viktige for oss og samfunnet. Formålet til Kongsberg Agenda er å sette teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse på den nasjonale dagsorden, gjennom fremtidsrettet dialog. Dette er helt i tråd med våre verdier i NITO, og vi mener dette samarbeidet bidrar til at «Vi går foran, vi har kunnskapen, vi bryr oss».

  - Hvorfor er det viktig med en teknologiarena som Kongsberg Agenda?

  - Våre medlemmer er sentrale i den grønne omstillingen og deres kompetanse er sterkt etterspurt. Kongsberg Agenda er en møteplass hvor nettopp morgendagens arbeidskraft og fremtidens innovatører får muligheten til å møtes og gå i dialog med ulike aktører. Vi lever i en sårbar og kriserammet tid, og verden trenger at teknologi tas i bruk til det beste for samfunnet. Vi håper derfor at både inspirasjon og teknologisk innovasjon vil oppstå i slike møter som det legges til rette for, og bidra til verdiskapning.

  - På hvilken måte tenker dere å bruke arenaen?

  - For NITO er det viktig å skape realfagsglede fra tidlig alder. Sammen med vitensentrene i hele landet arrangerer NITO Barnas ingeniørdag hvert år i slutten av oktober. Nå ønsker vi å bringe dette til Kongsberg og vise barn og unge hvor gøy det kan være å holde på med teknologi. Norge trenger sårt flere ingeniører og teknologer. Det er en utfordring å skaffe nok folk, og vi må bruke de tiltak vi har. Særlig må flere unge velge å studere teknologi. Her ser vi også store muligheter i det å få flere kvinner til å velge ingeniør- og teknologyrket. Det er fortsatt kun 25 prosent kvinner som jobber i disse yrkene, slik har det vært i årevis. Vi ønsker å bruke Kongsberg Agenda som arena til å diskutere hvordan vi sammen kan jobbe for å rekruttere flere kvinner til teknologistudiene.

  - Hva ser dere mest fram til når det gjelder årets Kongsberg Agenda?

  - Vi ser frem mot å treffe både nye og gamle NITO-medlemmer, arbeidsgivere, politikere – og da spesielt kommunepolitikere, lære mer fra de mange spennende aktørene og arrangementene på programmet, samt dele av vår kompetanse og engasjement for teknologi, kompetanse og arbeidsliv.