Tech Talks

Kongsbergindustrien har teknologi i verdensklasse, og Kongsberg Agenda ønsker å løfte denne frem for næringsliv og øvrig publikum. I en rekke «Tech Talks» tar vi pulsen på utviklingen, avmystifiserer begreper og dykker ned i teknologiens verden. For avansert for deg, sier du? Gode ordstyrere bidrar til avkoding av fagspråk og stiller spørsmålene vi alle lurer på!
Tech Talks

Sted: Hovedscenen
Arrangør: Kongsberg Agenda
Møt opp - ingen påmelding

Onsdag 22.juni

 • 1100-1130, "Næringsutvikling i kjølvannet av oljeindustrien", Dialog og debatt om muligheter i norsk industri basert på kompetanse fra maritimt, olje og gass. Med Lars Olav Grøvik Tekna, Ellen Bakken Norsk olje og gass, Svein Olav Torø Kongsberg Innovasjon, Are Tomasgard LO
 • 1130-1200, "Velkommen til kybernetikkens vidunderlige verden" Vitenskapsmannen, ildsjelen, ingeniøren, konsulenten, entusiasten – og trønderen - Thor Hukkelås – inntok for 43 år siden Kongsberg-industrien. I sin Tech Talk på Kongsberg Agenda tar han oss inn i og gjennom sin vidunderlige verden, kybernetikken – vitenskapen om regulerende og selvregulerende mekanismer i naturen og teknologien.
 • 1200-1230, "Alt du trenger å vite om autonomi" - Autonomi på ett overordnet nivå for «mannen i gata». Med Peter Due Kongsberg Innovasjon, Anders Fuglesteg Nilsen Yeti Move, An-Magritt T. Ryste Kongsberg Maritime, Gunn Helen Drogset Applied Autonomy.
 • 1230-1300, Kjetel Digre, CEO Aker Solutions

Torsdag 23.juni

 • 1100-1130, "Deep Purple, Hydrogen fra fornybar energi" med Lars Ole Bjørnsrud og Anders Lundquist TechnipFMC
 • 1130-1200, "Applied Hydrogen" - Applied Hydrogen og Glitre Energi samarbeider om å utvikle løsninger for å redusere utslipp av drivhusgasser fra store forbrukere i anleggsbransjen. Med Christina Johansen Applied Hydrogen og Guro Knapstad Glitre Energi.
 • 1200-1230, "Industri 4.0 - fra buzz til bizz" - .Hva betyr egentlig industri 4.0 for deg og meg, og hvordan bruker vi det til å skape vekst? Er innsatsen verdt resultatet? Vi dykker ned i hvordan prinsipper fra Industri 4.0 anvendes allerede i dag i Kongsberg Industrien og hva vi har lært så langt om innsats for å få det til å fly, økt konkurransekraft og evne til å tilpasse oss. Med Kjersti Salvesen TechnipFMC, An-Margrit T.Ryste Kongsberg Maritime, Tekna
 • 1230-1300, "Digitale rammestandarder i byggebransjen" Nåsituasjonen med parametrisk modellering og veien videre. Trenger vi digitale rammestandarder i byggebransjen? Byggebransjen står ved et industrielt skille og hva blir veien videre mot en mer ønsket automatisering. Hvilke verktøy er allerede tilgjengelig og brukes og hvordan kan de bidra til en mer effektiv og bærekraftig hverdag i Bygg Industrien. Er det riktig å standardisere dette arbeidet på veien videre? Med Gustav Blom Rambøll, Jan Pedersen PK Hus og Jonny Kurt Pettersen Fagskolen i Viken

Fredag 24.juni

 • 1100-1130, "Er bedriften din rustet mot et cyberangrep?" - Vi ser et taktskifte innen digital risiko og trusselbildet i verden er mer utfordrende og uoversiktlig enn noen gang. Er din bedrift forberedt? Med Tom Andreas Andersen sjefskonsulent Atea og Elisabet Line Haugsbø visepresident Tekna.
 • 1130-1200, "Digitalisering og bærekraft" - Digital teknologi vil hjelpe oss med å nå bærekraftmålene. Men digitaliseringen har sine egne bærekraftutfordringer. Vi må fokusere på sirkulær IT og deling av infrastruktur. Med Hanne-Mai Eriksen og Aleksander Jønvåg Atea, Bent-Erik Bjørkli Semcon
 • 1200-1230, "3D visualisering av Kongsberg by" - Semcon, Augment City og Kongsberg Kommune er i dialog om å lage en digital tvilling av byen. Kom og hør om hvilke muligheter som ligger i det å bygge en digital versjon av byen vår for å gjøre bedre beslutninger og dypere innsikt. Med Bent-Erik Bjørkli Semcon sammen med Celine Crevisier Augment City og Kongsberg kommune.
 • 1230-1300, "Energi", Det grønne skiftet og kraftselskapenes rolle i dette. Hvorfor fusjon av Adger Energi og Glitre energi er en god ide. Med Ann-Christin Andersen president Tekna og styreleder i Glitre Energi, Liv Monika Stubholt Advokatfirmaet Selmer