TechnipFMC: - Vi ser stor verdi i å delta på Kongsberg Agenda

- For oss er det viktig å være med å bidra til å utvikle en god arena der fremtidsrettet teknologi og industri settes på agendaen, sier Trine Larsen, Site Manager Kongsberg i TechnipFMC.
  • Trine larsen tfmc

- Hva er grunnen til at dere har gått inn som en samarbeidspartner i Kongsberg Agenda?

- Svar: TechnipFMC er en relativt stor industri- og teknologiaktør i Kongsberg, og for oss er det viktig å være med å bidra til å utvikle en god arena der fremtidsrettet teknologi og industri settes på agendaen. Vi ser stor verdi i å delta – kanskje aller mest for våre ansatte som vil kunne få faglig og motiverende påfyll gjennom seminarer, debatter og foredrag, men også gjennom muligheten til å møte politikere, beslutningstakere, kunder og leverandører for å diskutere viktige problemstillinger som påvirker vår industri direkte. Til slutt håper vi at dette også kan være en god arena for rekruttering – at vi kanskje møter noen av våre fremtidige ansatte på Kongsberg Agenda.

- Hvorfor er det viktig med en teknologiarena som Kongsberg Agenda?

- Skal vi klare å løse de utfordringene vi står overfor i dag med klima- og energikrise, og tøff global konkurranse, så er vi avhengige av å skape god dialog mellom politikere, organisasjoner og næringsliv, på nasjonalt nivå. Vi må jobbe sammen og dele kunnskap, spesielt på områder som bærekraft og digitalisering, noe vi har gode eksempler på at Kongsbergindustrien, sammen med flere andre partnere er flinke til, gjennom både Deep Purple™ prosjektet og BatNet.

- På hvilken måte tenker dere å bruke arenaen?

- Vi er midt i planleggingsfasen så her kan vi ikke love for mye, men vi vil i år som i fjor delta med stand ute i gata og gjøre oss synlige og tilgjengelige sammen med resten av Kongsbergindustrien. Vi kommer også til å være fullt engasjert i leverandørarrangementet, der vi vil få muligheten til å møte både eksisterende og potensielle nye leverandører for å diskutere temaer innenfor teknologi og bærekraft. Vi kommer også til å være med på arrangement som sikter seg inn på studenter, og vi ser frem til å utvikle dette sammen med de andre partnerne til Kongsberg Agenda.

- Hva ser dere mest fram til når det gjelder årets Kongsberg Agenda?

- Personlig så er det kombinasjonen av det faglige og inspirerende påfyllet og de koblingene med andre bedrifter og organisasjoner jeg vet vi kommer til å få til i løpet av Kongsberg Agenda, som jeg ser mest frem til. Og så skal vi ikke glemme at dette er en veldig god arena for å bruke byrommet og gjøre noe gøy sammen – spise en god lunsj, høre på foredrag og debatter, som for eksempel Tech Talks hvor noen av våre egne ansatte kommer til å stå på scenen, besøke standene i gata og gå på konsert. Jeg har store forventning til programkomiteen med Liv Dingsør i spissen og jeg gleder meg skikkelig til å se hva som kommer på hovedprogrammet i år.