Vil gi Kongsberg Agenda en tydelig kompetanseprofil

- Kompetanse er nøkkelen til omstilling og det grønne skifte, sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.
 • Fagskolen kompetanse eirik espen 3
 • Arbeidslivet etterspør fagkompetanse

  Arbeidslivet etterspør fagkompetanse

  Fagskolen i Viken signerte denne uken en partneravtale med Kongsberg Agenda. Eirik Hågensen, rektor for Fagskolen i Viken og Espen Berg, leder for konseptutvikling og internasjonalisering, forklarer hva som er bakgrunnen.

  - Hovedårsaken er at Kongsberg Agenda er en viktig arena som kan være med på å sette kompetanse på den nasjonale dagsordenen. Kompetanse er nøkkelen til omstilling og det grønne skifte, det slår også en fersk rapport fra NHOs fast. Vi er arbeidslivets skole, og for oss står fagarbeidernes kompetanse i sentrum. Det betyr at skal vi som samfunn stå godt rustet for framtida, må alle være med på reisen. Fagarbeideren er sentral hvis vi skal møte disse utfordringene og gripe mulighetene som framtiden bringer, og vi må sette søkelys på hvordan vi løser framtidens utfordringer sammen på en god måte. Vi er veldig imponert hva Kongsberg Agenda fikk til i fjor, og nå ser vi fram til å bidra med å gi Kongsberg Agenda en tydelig kompetanseprofil.

  - Hvorfor er det viktig med en teknologiarena som Kongsberg Agenda?

  - Teknologi og kompetanse vil være en del av løsningen for omstillingen i samfunnet. Vi blir ikke flere ansatte i årene som kommer, derfor må vi løse de utfordringene vi står overfor med god og riktig utnyttelse av teknologi. Det gjelder også å få de som i dag står utenfor arbeidslivet inn, og gjøre det vi kan for å tilpasse arbeidsplasser på en bedre måte. Utenforskap er noe vi jobber og er en del av samfunnsoppdraget vårt.

 • Kompetanse og teknologi møtes

  Kompetanse og teknologi møtes

  - På hvilken måte tenker dere å bruke arenaen?

  - Først og fremst – sette viktige temaer på agendaen, skape en dialog og bruke Kongsberg Agenda som en møteplass. Vi er arbeidslivet skole og tett dialog med arbeidslivet er derfor veldig viktig for oss. Derfor vil vi skape arenaer hvor vi kan fasilitere den dialogen. Vi kommer til å være ansvarlig for en kompetansehub, som blir en fysisk plass hvor kompetanse står i sentrum. Vi er Norges største offentlige fagskole og vi føler det er naturlig at vi tar denne rollen under Kongsberg Agenda. Vi kommer til å ha både seminarer, debatter og innlegg alle tre dagene.

  - Hva ser dere mest fram til når det gjelder årets Kongsberg Agenda?

  - Vi ser fram til å kunne løfte blikket sammen med arbeidslivet. Det å få lov til å være med å skape denne møteplassen gleder vi oss veldig til. I andre lignende sammenhenger blir vi invitert som bidragsytere – nå ser vi fram til å sitte i førersetet og sette kompetanse, omstilling og digitalisering på agendaen. Det er også viktig for oss å framstå som en attraktiv arbeidsplass. Vi skal vokse og ansette mange nye i årene som kommer. Kongsberg Agenda vil være en arena for oss å skinne for framtidige arbeidstakere og studenter.