Accelerating digitalization with digital twins

Hva er en digital tvilling – og hvorfor kan de endre måten vi operer og drifter noen av verdens viktigste næringer og industrier?
Accelerating digitalization with digital twins
Arr: Kongsberg Digital
Teknologi
11:30 - 12:30
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Magazinet - Sløydsalen
Ingen påmelding

Rex Raphael, senior programvareingeniør i Kongsberg Digital, forklarer hvordan Kongsberg Digital sin digitale tvilling-teknologi Kognitwin er bygd opp, hva den kan gjøre, hvor viktig rolle digitale tvillinger vil spille i fremtidens industrier – og for meg og deg.

Sted: Magazinet - Sløydsalen