Bærekraftig mobilitet

Hvorfor er Kongsberg på den internasjonale agendaen for bærekraftig mobilitet?
Bærekraftig mobilitet
Arr: Kongsberg By&Lab
Bærekraft
17:30 - 18:45
Dato: Onsdag - 22. Juni
Sted: Quben
Ingen påmelding

Mobilitet i alt du gjør!

I alt du gjør enten du har fritid, er på jobb, studerer, eller gjør ting i hjemmet ditt – så trenger du mobilitet. I et bærekraftig samfunn må du kunne ta fornuftige valg som reduserer forbruk av energi, behovet for transportinfrastruktur, og reiser sammen med andre. Og at varene du er avhengig av transporteres bærekraftig i forhold til utslipp, energiforbruk og arealbruk.

Et av de største globalt voksende markedene mot 2030 er markedet for autonome kjøretøy og transporter. Vi ønsker at Kongsberg som verdensledende teknologiby skal ta sin del av dette markedet – og bidra til bærekraftige løsninger.

Teknologi er avgjørende for bærekraften og muligheten din til å gjøre gode valg – derfor jobber vi med bærekraftig mobilitet i Kongsberg. Kom og hør hva vi gjør og hvorfor – og kom gjerne med et kritisk blikk på hva vi gjør og hvordan dette kan gjøres bedre. Vi har ikke fasiten – bli med og gi ditt bidrag til bærekraften!

Program - moderator Erik Wold

  • Velkommen v. Erik Wold og næringssjef Kongsberg kommune Ingar Vaskinn
  • Hvordan lykkes med industrialiseringen av autonomi? Peter Due forretningsutvikler Kongsberg Innovasjon AS
  • Hvordan ta bærekraftige valg i mobilitetsprosjekter? Statens vegvesen Elisabeth Skuggevik
  • Vi griper muligheten! Per Arne Lislien Leder Testarena Norefjell og Sigdal Utvikling
  • Hvordan koble samfunnsbehov og bærekraftig mobilitet? Ellen Anne Bye – prosjektleder bærekraftig mobilitet for Norefjell/Krødsherad kommune
  • Teknologi sitt bidrag til samfunnsmessig verdiskaping og sysselsetting. Olav Madland CEO Applied Autonomy AS
  • Debatt Lokalt-Enkelt-Klimavennlig-Lønnsomt. Er det mulig å bygge et landslag for internasjonalt salg med Lokalt Enkelt Klimavennlig Lønnsomt?Erik Wold leder debatten. Panel Peter Due, Ellen Anne Bye, Jenny Simonsen ITS Norway, Olav Madland.


Sted: Quben