Dagens Agenda: Mangfold og inkludering

Hvilken rolle spiller mangfold for selskapers innovasjonskraft og verdiskaping? Hvilken rolle spiller det at man selv ikke har en A4-bakgrunn? Hvordan leder man mangfoldige team? Spørsmålene som skal belyses er mange og gode!
  • Kongsberg agenda 2022 60 18804588 Foto Didrik Rud

Dagens Agenda: Mangfold og inkludering

Arr: Kongsberg Agenda
Lokasjon: TechBoksen
Kompetanse Mangfold Verdiskaping
23/06 - Fredag 15:00 - 16:30

På Dagens Agenda fredag, løfter vi frem viktige diskusjoner og dialog omkring temaene mangfold og inkludering.

Her vil det komme spennende navn og vinklinger fortløpende.

Aktører som selv har innspill til både innganger til tematikken, interessante personer som man ønsker på scenen - eller som selv jobber aktivt på området og har erfaringer å dele, oppfordres til å ta kontakt med Kongsberg Agendas prosjektgruppe.