Den digitale vanninfrastrukturen

Hvordan kan IoT teknologi bidra til en mer effektiv og bærekraftig håndtering av vann og avløp? I første del av seminar vil vi se nærmere på hva IoT teknologien kan hjelpe oss med.
  • V Ann Tech seminar

Den digitale vanninfrastrukturen

Arr: Ulefos AS
Lokasjon: Ulefos AS, Gamle Gomsrudvei 40
Teknologi Industri Bærekraft
21/06 - Onsdag 13:00 - 14:30

Ikke alt vann kommer til ut i springen. I Norge har vi ett av Europas høyeste lekkasjetap hvor hele 30% av vannet i snitt ikke når frem til krana på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Totalt i hele Norge er det 280 000 km med vannrør, det tilsvarer 7 ganger rundt ekvator. Dette er gammelt og må erstattes av nytt, samt vedlikeholdes. Men vi kan redusere kostnader for produksjon av vann, reduserte pumpekostnader og reduserte mengder avløpsvann på grunn av innlekking av rent lekkasjevann ved å investere i og benytte ny teknologi.

IoT står for Internet of Things og viser til at alle ting rundt oss kan kobles til Internet. Innen vann og avløp betyr det at vi kan overvåke nettverket og hente ut informasjon om bla. vannkvalitet, mengde, trykk, temperatur, overløp også videre

Foredragsholdere er representanter fra Ulefos og Xepto.

Seminaret har begrenset antall plasser, og påmelding er påkrevet for deltakelse.

Påmelding pr mail: marked@ulefos.com