Den Grønne timen!

Om Norge i tiårene fremover skal beholde konkurransekraft, arbeidsplasser og velferd, trenger vi en rask omstilling til et fossilfritt, mangfoldig og eksportrettet næringsliv innenfor planetens tålegrenser. Dermed er det gode nyheter at Norge er et av de landene i verden som har det beste utgangspunktet for å gjennomføre en slik omstilling.

Den Grønne timen!

Arr: Kongsberg MDG
Lokasjon: Politisk Agenda
Bærekraft Politikk Verdiskaping
21/06 - Onsdag 16:00 - 17:30

Mer info om og hvem kommer.