Den Grønne timen!

Hans forskning har i første rekke vært konsentrert om idrett og politikk, idrett og sosial ulikhet, idrett og doping og idrett og bærekraft.
Idrettens selvforståelse har et utviklings-potensial for å bli virkelig bærekraftig. Løsningen må bli et "paradigmeskifte" hvor det olympiske motto "Hurtigere - høyere - sterkere" må endres.

Den Grønne timen!

Arr: Kongsberg MDG
Lokasjon: Politisk Agenda
Bærekraft Politikk Samfunn
23/06 - Fredag 16:00 - 17:30
"For noen dager siden ble jeg bestefar for første gang. Det var en stor begivenhet. Men det skapte også bekymringer for meg. Hva slags liv vil han og andre barnebarn få framover når vi tår overfor det som FN kaller «A Code Red for Humanity»? Hva skal jeg svare ham når han om noen år kanskje spør: «Kommer det til å gå bra med Jorda, Bestefar?». Mitt innlegg vil diskutere hvilke utfordringer vi står overfor akkurat nå og hvilke muligheter vi har for å snu utviklingen slik at det kan gå bra med jorda og barn og barnebarn får en framtid på denne kloden. Den moderne idretten vil bli brukt for å konkretisere tematikken."