Det Digitale Havrom

I første del av seminaret settes søkelyset på havvind, sameksistens og bærekraft, etterfulgt av del 2 hvor temaet er hvordan vi best kan navigere det grønne skiftet mot en bærekraftig skipsfart.
  • Digitalt havrom

Det Digitale Havrom

Arr: Kongsberg Maritime
Lokasjon: Quality Hotel Grand Kongsberg
Teknologi Bærekraft
22/06 - Torsdag 12:00 - 13:30

Foredragsholdere er representanter fra det offisielle Norge og aktører i den maritime bransje.


Seminaret har begrenset antall plasser og hoveddelen av stoler vil være reservert deltakere med invitasjon fra Kongsberg Maritime


Seminaret varer fra kl 12 - 15.