Film til Norge - ringvirkninger

Tom Cruise i den norske fjellheimen ved innspilling av «Mission Impossible», Scarlett Johansson aka Black Widow på en Joker-butikk i Sæbø – hva betyr dette for norsk næringsliv?
Film til Norge - ringvirkninger
Arr: Norsk Industri
Politikk og Samfunn
13:00 - 14:00
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Hovedscenen
Ingen påmelding

Hvorfor bør norske bedrifter, teknologiselskaper som opplevelsesaktører, ha interesse av å få internasjonale filmproduksjoner til Norge? Hva er ringvirkningspotensialet i å gjøre Norge til en attraktiv filmdestinasjon, gjennom en god incentivordning?

Dette har Norsk Industri med flere, sett nærmere på. Under Kongsberg Agenda blir den økonomiske analysen «Ringvirkninger av insentivordningen for film» presentert for publikum for første gang, før den skal overrekkes kulturminister- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Program

  • 13:00 – 13:05 Kort innledning v/ ordstyrer
  • 13:05 – 13:25 Kjell Roland presenterer rapporten
  • 13:25 – 13.30 Kort innlegg fra Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
  • 13.30 – 13.35 Kort innlegg fra Julie Lødrup, LO, førstesekretær
  • 13.35 – 13.55 Samtale med Lier-Hansen, Lødrup og kulturministeren, med høytidelig overrekkelse av rapporten på slutten
  • 13.55 – 14:00 Avslutning v /Meghan Beaton, Den Nasjonale Filmkommisjonen
Sted: Hovedscenen