Framtidens utdanning

kommer

Framtidens utdanning

Arr: Fagskolen i Viken
Lokasjon: Agenda Kompetanse
Kompetanse Samfunn Mangfold
21/06 - Onsdag 14:00 - 14:45

Arbeidsmarkedet endrer seg raskt, og det blir stadig viktigere å ha riktig kompetanse for å kunne tilpasse seg. Men er utdanningssystemet rigget for å imøtekomme arbeidstakernes behov for å utvikle seg hele livet? Halveringstiden på kompetanse synker og den tradisjonelle modellen med å ta en utdanning tidlig i livet og jobbe basert på denne kompetansen resten av livet blir stadig mer utdatert. Er det kanskje på tide å tenke nytt på hvordan vi tilbyr utdanning framover? I denne samtalen vil vi diskutere hvordan utdanningssystemene kan struktureres mer egnet for å møte arbeidstakernes behov, og om det er på tide å tilby kortere, modulære utdanningsløp som gir folk muligheten til å skreddersy sin egen utdanning framover. La oss sammen utforske mulighetene for å lære hele livet!