Kalde fakta med Børge Ousland

Øyenvitne til klimaendringene
  • Borge Ousland 2022 nedskalert

Kalde fakta med Børge Ousland

Arr: Tekna
Lokasjon: Argus - underetasje på Quality Hotel Grand Kongsberg
Bærekraft Ung
21/06 - Onsdag 19:00 - 20:30

Isen smelter og havet stiger. Hvorfor oppstår endringene så raskt nettopp i polare strøk og hvilken funksjon har denne fjerne isverdenen for temperaturen på jorda?
Gjennom 30 år med polare ekspedisjoner er Børge også et tidsvitne til klimaendringene. Med sitt nye prosjekt, IceLegacy, har Børge som mål å krysse de tyve største isbreene i verden for å dokumentere og formidle hva som skjer.

I dette foredraget forteller Børge hva som skjer, hvordan det påvirker oss og hva vi kan gjøre for å løse klima-krisen.

Børge har holdt en rekke foredrag for Klima og Miljødepartementet på universiteter og høyskoler i hele landet.

Børge har publisert fem artikler i National Geographic Magazine. Bildene og videoene han presenterer i foredraget er i seg selv en reise inn i en skjør og uforglemmelige verden full av sterke inntrykk.