Kan teknologi redde verden?

Fornybar energi, ressursforvaltning, sirkulær økonomi, miljøovervåkning og grønn skipsfart. All industri og sektorer kan gjøres mer bærekraftig ved hjelp av teknologi. Hvordan gjøres det på en måte som tar hensyn til økonomi, miljø og sosiale faktorer? Kan vi levere økonomisk vekst samtidig som vi bidrar til bærekraftig utvikling?
Kan teknologi redde verden?
Arr: Kongsberg Agenda
Bærekraft
11:00 - 12:30
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Magazinet
Påmelding

Velkommen til et lunsjseminar som utforsker sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Underveis i teknologiutviklingsprosesser tas det mange valg da det fins mange mulige løsninger. Disse løsningene kan både fikse problemer, men også skape nye – ofte utilsiktede og noen ganger fordi det oppstår dilemmaer. Hvordan ivaretar man alle interessenters behov i teknologiutviklingsprosesser?

På Kongsberg agenda har vi invitert flere aktuelle panellister til å dele sine perspektiver. Vi starter med lunsj og under seminaret vil vi høre fra framtidens innovatører og skal innom ledende stemmer fra akademia, miljøorganisasjoner og næringslivet.

Bidragsytere:

Team BlueMocean: Øystein Blazso Weibell, Benjamin Bø, Tord Næss Haga, NTNU, vinnerne av studentkonkurransen Your Extreme.

Team Green catch: Christine Høyem, Idun Bakken og Andreas Krabbe Falinski: Sommerstudenter i Kongsberg Maritime med fokus på bærekraftig hav og fiske

Rektor ved NTNU Anne Borg

Fagsjef i Zero: Stig Schølset

Bjørn Jalving: SVP Kongsberg Maritime og leder av KONGSBERG teknologiforum

Marte Tyldum, leder for bærekraft i Kongsberg Maritime vil moderere Q&A og samtale etter innledningene. Vi oppfordrer til spørsmål og innspill fra publikum.

Tid: 23. juni, kl. 11:00-12:30

11-11:30 Lunsj og mingling

11:30-12:30 Seminar

Sted: Magazinet, Chr. Augusts gate 1, Lågen

Sted: Magazinet