Eiendom: Hvordan jobbe med klimarisiko i praksis?

Alle kommer til å bli påvirket av klimaendringene. Men hvordan blir du i bygg og eiendom påvirket, og hva bør du gjøre med det?

Eiendom: Hvordan jobbe med klimarisiko i praksis?

Arr: Norconsult AS
Lokasjon: Gamle Norge Pub
Bærekraft Samfunn
21/06 - Onsdag 12:00 - 12:25
Klimarisiko er et stort tema som blir større for hvert år som går. Det er uoversiktlig og de fleste har nok mest lyst til å bare lukke øynene og håpe man ikke blir påvirket. Men du blir påvirket og det meste du rører ved blir påvirket.

Klimarisiko handler i størst grad om overgangsrisiko og de usikre politiske tidene vi befinner oss i. Vi er nødt til å bryte klimarisiko ned i konkrete handlinger som er spesifikt for hvert enkelte selskap.

Ingve Ulimoen fra Norconsult forteller om hvordan vi kan forholde oss til blant annet klimarisiko, EUs taksonomi, fysisk klimarisiko og fremtidens klima.