Kongsberg Konferansen 2022

Kongsberg er rigga for vekst, men hvordan ta ut dette potensialet sammen? Hvordan bruke innsikt og kunnskap for å utvikle Kongsberg på best mulig måte? Konferansen for alle aktører som ønsker å bidra til byutvikling i Kongsberg.
Kongsberg Konferansen 2022
Arr: Vekst i Kongsberg
Næringsliv
10:00 - 14:00
Dato: Fredag - 24. Juni
Sted: Magazinet
Program og påmelding

Program for 2022 konferansen

Kongsbergkonferansen samler viktige aktører som hver dag jobber for at Kongsberg skal utvikle seg best mulig. Mye bra har skjedd de 2 siste årene siden vi var samlet sist, og Kongsberg lykkes på mange områder. Kongsberg er rigga for vekst, men hvordan tar vi ut potensialet sammen? Klarer vi å dra i felles retning? Vekst og utvikling av Teknologibyen Kongsberg avhenger av at alle sidene av samfunnet bidrar. Alt henger sammen med alt, og ved hjelp av innsikt og kunnskap skal vi jobbe litt smartere og smartere hver dag.

Konferansen er gratis.

Spennende foredrag om følgende temaer:

  • Kongsberg er rigga for vekst. Hvordan ta ut potensialet?
  • Status og resultater fra Vekst i Kongsberg satsingen
  • Hva gjør en by bra å bo i?
  • Hvor viktig er en bys omdømme?
  • Hvordan bruke kunnskapen fra innbyggerundersøkelsen videre?
  • Hvordan fungerer byutvikling i praksis – Hva ligger i planene fremover og hva er forskjellen på administrasjon og politikk?
  • Hvordan påvirker den globale makroøkonomien lokal vekst og utvikling?
  • Er Kongsberg et attraktivt sted å investere?
  • Kongsberg sett fra Løvebakken

Detaljert program og påmelding


Sted: Magazinet