For å lykkes i morgen må vi ta gode beslutninger i

Grønn omstilling av eksisterende industri er en av våre viktigste oppgaver de nærmeste årene. Regjeringen har i sin rapport «Grønt industriløft» lagt frem syv innsatsområder. Hvordan sikrer industrien sin posisjon i det globale markedet? Ikke minst - hvordan kan vi klare å øke omstillingshastigheten?
  • Logo

For å lykkes i morgen må vi ta gode beslutninger i

Arr: Kongsberg Summit
Lokasjon: TechBoksen
Industri Bærekraft Verdiskaping
22/06 - Torsdag 13:00 - 14:00

Verdensbildet preges av ustabilitet både politisk og økonomisk, og påvirker behovet for og hurtigheten av omstillingen av industrien globalt. Norsk industri er intet unntak og står overfor en betydelig industriomstilling drevet frem av miljøkrav, tilgang på ressurser, råvarer og energi. Gjennom Parisavtalen har landene satt seg som mål å tilstrebe en begrensning av den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Hvilke muligheter gir dette norsk næringsliv og utvikling? Under årets Summit ser vi nærmere på tre ulike «medisiner», og hvordan de kan bidra til en rask industriomstilling. Denne dagen skal vi snakke om norsk industri’s nye nisje