Skal forsvars- og romfartsteknologien redde oss i

Nå trenger verden en effektiv teknologi som kan bidra til en grønn omstilling raskt. Vi skal se på hva forsvars- og romteknologien kan gjøre for den grønne omstillingen.
  • Logo

Skal forsvars- og romfartsteknologien redde oss i

Arr: Kongsberg Summit
Lokasjon: TechBoksen
Teknologi Industri Bærekraft
23/06 - Fredag 13:00 - 14:00
Det sies at man ikke skal skusle bort en god krise. Under pandemien fikk man effektive vaksiner på rekordtid, noe som var avgjørende for at samfunnet raskt kom tilbake til en normal situasjon. Nå trenger verden en effektiv teknologi som kan bidra til en rask grønn omstilling. Vi skal se på hva forsvars- og romteknologien kan gjøre for den grønne omstillingen.

Verdensbildet preges av ustabilitet både politisk og økonomisk, og påvirker behovet for og hurtigheten av omstillingen av industrien globalt. Norsk industri er intet unntak og står overfor en betydelig industriomstilling drevet frem av miljøkrav, tilgang på råvarer og energi. Gjennom Parisavtalen har landene satt seg som mål å tilstrebe en begrensning av den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Hvilke muligheter gir dette norsk næringsliv og utvikling?