Mangfold - en forutsetning for innovasjon

Hva betyr egentlig «mangfold, inkludering og tilhørighet»? Hva er mangfold, og hvordan henger dette sammen med teknologi og innovasjon?
Mangfold - en forutsetning for innovasjon
Arr: Kongsberg Agenda
Kompetanse
13:00 - 14:30
Dato: Fredag - 24. Juni
Sted: Hovedscenen
Ingen påmelding

Mangfold skaper ny teknologi

For å møte de store utfordringene vi som samfunn står ovenfor, er teknologi en av forutsetningene for å klare dette. For å utvikle ny teknologi trenger vi mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiv – uten ulikheter vil vi ikke få tilgang til de nye tankene som bidrar til nye løsninger. Mangfold er rett og slett en forutsetning for innovasjon.

Historisk har arbeidet med mangfold i de store bedriftene ofte dreid seg om behovet for å få inn flere kvinner og mennesker med ulike kulturer, men mangfold er så mye mer enn det. Vi ser en endring i tilnærmingen til mangfoldsarbeidet der man går fra en tellekultur, til å fokusere på hvordan man kan bruke mangfold som en konkurransefordel. Arbeidsgivere har tradisjonelt sett hatt fokus på å tiltrekke seg de beste talentene gjennom synliggjøring av spennende arbeidsoppgaver, mens man i det siste også har satt større fokus på verdien av tilhørighet. Hvor mye betyr det å føle seg inkludert, og at man hører til for å lykkes? Hvor avgjørende er det at man trives utenfor jobb og føler tilhørighet i et lokalsamfunn for at man skal ønske å bosette seg? Hvordan oppnår man dette som enkeltperson og som arbeidsgiver?

På hovedscenen møter du disse personene i panelsamtale om verdien av mangfold:

  • Masud Gharahkhani, Stortingspresident
  • Geir Håøy, President & CEO Kongsberg Gruppen ASA
  • Line Berget, Vice President Digital, TechnipFMC
  • Espen Daae, Investeringssjef sosiale investeringer FERD
  • Svein Olav Torø, Daglig Leder Kongsberg Innovasjon
  • Helle Øverby, Stabsdirektør for Mennesker og Teknologi
  • Inge Brigt Aarbakke, CEO Aarbakke AS
  • Elisaabeth Zalasar Borrelly, Delivery Manager, Kongsberg Digital
  • § Nora Dokken Harboe, Project Manager, UN Global Compact Norway
Sted: Hovedscenen