Mangfold og kompetanse - Hvordan kan vi tenke nytt?

Arrangementet vil inneholde et kort innlegg med påfølgende paneldebatt rundt temaet mangfold og inkludering i arbeidslivet, og hvordan vi kan tenke nytt for å lykkes enda bedre med dette i tiden framover.
Mangfold og kompetanse - Hvordan kan vi tenke nytt?
Arr: IDEA Kompetansen Jobb og Utvikling
Kompetanse
15:00 - 16:00
Dato: Fredag - 24. Juni
Sted: Paradoxe Restaurant
Ingen påmelding

Deltakerne i paneldebatten er fra ulike bedrifter i Kongsberg, NAV, det politiske miljøet og fra Arbeid- og inkluderingsbransjen. Målgrupper er bedrifter og organisasjoner i alle bransjer, samt interesseparter i tilknytning til personer i utsatte målgrupper i forhold til utenforskap.

Ingen påmelding. Gratis og åpent.

Sted: Paradoxe Restaurant