Hvor skal strømmen komme fra?

Verden preges av både klimakrise og naturtap. Samtidig trenger Norge ny kraft. De ulike kraftkildene har både fordeler og ulemper, så hva bør vi velge?: Vindkraft (til havs eller på land), vannkraft, solkraft, kjernekraft? Går det an å heller bli flinkere på energisparing? Vi inviterer eksperter som tar for seg de ulike kraftkildene og utfordrer til spennende innlegg og debatt: Hvilke kraftkilder skal vi satse på?

Hvor skal strømmen komme fra?

Arr: Tekna
Lokasjon: Argus - underetasje på Quality Hotel Grand Kongsberg
Bærekraft Politikk Samfunn
22/06 - Torsdag 10:00 - 11:30

Norge skal nå klimamål og helst gripe fatt i nye industrimuligheter, som batterifabrikker, dataservere med mer. Det rimer ikke helt med vår vante fortelling om Norge, men Energikommisjonen peker på at Norge vil trenge massive mengder av ny, fornybar kraft i årene som kommer. Vil du vite mer, kan du se opptak av Teknas seminar her der vi debatterer Energikommisjonens rapport.