Er energiforsyningen sikker i en usikker tid?

Blir vi mer sårbare?Norge har ambisiøse klimamål og må utvikle ny industri, som batterifabrikker, datasentre. Energikommisjonen peker på at Norge vil trenge massive mengder av ny, fornybar kraft i årene som kommer. Prognosen sier 170 TWh i 2030 mot dagens 140TWh.

Er energiforsyningen sikker i en usikker tid?

Arr: Tekna
Lokasjon: Argus - underetasje på Quality Hotel Grand Kongsberg
Bærekraft Politikk Samfunn
22/06 - Torsdag 13:30 - 15:00

Hvordan vil dette belaste vårt strømnett?


Hvordan berøres forsyningssikkerheten?


Hvilke nye krav stilles til sikkerhet og beredskap for kraftsektoren?


Vi inviterer et panel fra DSB, Statkraft, Statnett og NKOM, samt nett og strømleve