Eiendom: Smarte bygg i smarte samfunn

De fleste av oss kjenner på utfordringer knyttet til økt kompleksitet og rammebetingelser i stadig bevegelse. Klimaendringer, overgangen til lavutslippssamfunnet og innføringen av EUs taksonomi resulterer i at en jungel av ulike sertifiseringer, grønne lån og obligasjoner treffer oss hardt.

Camilla Draugedalen fra Norconsult snakker om hvordan smart kombinasjon av metode, kompetanse, teknologi og strategi kan bidra til å redusere fremtidig risiko og inspirere til handling.
  • Camilla Draugedalen

Eiendom: Smarte bygg i smarte samfunn

Arr: Norconsult AS
Lokasjon: Gamle Norge Pub
Teknologi Bærekraft
21/06 - Onsdag 16:10 - 16:50
Vi kjenner alle på at verden er i endring. Mål om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling finner veien inn i stadig flere strategidokumenter. Men hva betyr det å utvikle sirkulære og klimarobuste lavutslippssamfunn?

I den Europeiske storpolitikken finner vi gode ambisjoner:
- En økonomi som jobber FOR folk
- Det grønne skiftet
- Et Europa klart for den digitale tidsalder

Det er ikke alltid like lett å omsette disse overordnede målene til gjennomførbar strategi.

Når vi ser for oss fremtiden, gjør vi ofte det med utgangspunkt i dagens praksis. Manglende samhandling mellom ulike fagmiljøer i planleggingsfasen kan gjøre at vi ikke tar høyde for hvordan verden vil påvirkes av pågående utvikling. Da kan vi lett gå glipp av mulighetene som ligger i aktiv utnyttelse av ny teknologi og metode der utvikling og omstilling går hånd i hånd.

Vår jobb som rådgivere er å bidra til at vi:
- Løser riktig problem; at vi ser helheten og bidrar til å fokusere innsatsen der den har størst effekt og
- Løser det riktig; med systemkomponenter og styringsmuligheter tilpasset en verden i endring

For å gjøre det må vi starte i tidligfase med å kartlegge behov og komme til enighet om verdistyring. Vi må jobbe med tydelig formulering av utfordringene vi ønsker å adressere og vurdere ulike konsepter. Først når vi har kommet hit bør vi jobbe med konkret funksjonsinnhold og ta viktige teknologivalg.

Rammeverk som hjelper oss å forstå hverandre på tvers av ulike fagområder, kan bidra til å etablere et felles språk. EU har tatt initiativ til å utvikle et rammeverk (SRI) som skal bidra til å understøtte målet om at alle bygg skal være klimanøytrale innen 2050 og inngå som viktige puslespillbrikker i klimanøytrale byer. Sammen kan vi fokusere på driftsstabilitet, brukertilfredshet og energifleksibilitet og redusere fremtidig risiko. Det går an å tenke langsiktig, starte smått og realisere verdi underveis.