Software fabrikken

Kongsberg gruppen sitt prosjekt Software Factory jobber for å tilrettelegge og modernisere software utviklingsmiljøet. Det skal gi bedre muligheter for samarbeid, innersourcing, automatisering samt harmonisering av verktøy, prosesser og prosedyrer, på tvers av hele Kongsberg Gruppen.
Software fabrikken
Arr: Kongsberg Gruppen
Teknologi
12:30 - 13:00
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Magazinet
Ingen påmelding
Sted: Magazinet