Solcelle installasjoner på flate tak uten ballast

Over Easy har utviklet en VPV-enhet som løser nøkkelutfordringene for grønne og flate tak på en ny og tidligere usett måte. Det er den første ballastfrie løsningen uten behov for fester som går gjennom tak dekket. Teknologien er patentsøkt, og har demonstrert vesentlig høyere produksjon gjennom installasjoner fra Tromsø i nord, gjennom Europa og til Alicante i sør.
  • 22 05 27 National Post Tromso 2
  • 22 05 25 Loren Skole Oslo Municipal Sedum roof 1
  • 22 05 25 Loren Skole Oslo Municipal Sedum roof 4

Solcelle installasjoner på flate tak uten ballast

Arr: Over Easy Solar AS
Lokasjon: Gamle Norge Pub
Teknologi Bærekraft Innovasjon
22/06 - Torsdag 12:40 - 13:20

Dagens løsninger for installasjon på flate tak tar utgangspunkt i solcellepanelets utforming og tilpasser dette formatet til montering på flate tak. Over Easy Solar tar utgangspunkt i takets egenskaper og utnytter egenutviklede paneler som er tosidige samt prefabrikkering, hvor paneler og montasjestruktur er integrert, for å løse de fleste flaskehalser som oppleves med konvensjonelle løsninger.

Løsningen fra Over Easy Solar; kan monteres på alle Sedum tak uten å påvirke vekstvilkårene til plantene eller takets egenskaper til å håndtere vann. Installasjonen tilfører mindre en 11kg per kvadratmeter og trenger ikke ballast eller fester som lager hull i takdekket. Det produserer mer energi når bygget trenger det mest og når energiprisen er høy. Det gir også full tilgang til taket for inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner i hele takets levetid og er opp til 10 ganger raskere å installere inn konvensjonelle løsninger.