Sommerdebatten

I sommerdebatten skal vi hever temperaturen og skjerpe fokuset på teknologien, industrien, næringslivet og kompetanse – og forventningene til politikerne. Med blant annet Geir Håøy(KOG), Stein Lier Hansen(NI), Trond Helleland(H), og Even Røed(AP).
Sommerdebatten
Arr: Kongsberg Agenda
Politikk og Samfunn
15:00 - 16:15
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Hovedscenen
Ingen påmelding

I sommerdebatten skal vi hever temperaturen og skjerpe fokuset på teknologien, industrien, næringslivet og kompetanse – og forventningene til politikerne. Et av de politisk og samfunnsmessige «tyngste» arrangementet gjennom uken, som går for åpen scene.

Siste og viktigste debattarenaen før sommeren, hvor flere temaer, relevante for dagene, løftes frem av aktuelle debattanter. Det skal være høyt energinivå, ikke en sofaprat der alle er enige. Kan aktørene i «de innledende rundene» komme med tydelige oppspill og klare forventninger til politikerne?

Program:

 • «Sikkerhets- og beredskapssituasjonen i Europa – hvordan påvirker denne norsk næringsliv?» Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.
 • «Industriens utfordringer og muligheter fremover – fallgruver og kritiske suksessfaktorer. Hvordan påvirkes næringsliv- og verdiskaping av sikkerhetssituasjonen? Hvor må støtet settes inn for å sikre industriens konkurransekraft?». Stein Lier-Hansen, (adm.dir. Norsk Industri) og Kine Asper, (Forbundssekretær, Fellesforbundet)
 • «Hvordan er norske industri- og teknologiselskaper posisjonert nå for vekst og innovasjon postpandemi, med press på råvare- og komponenttilgang, global uro og energikrise? Hvordan opprettholder og styrker vi norsk konkurransekraft? Hva forventer vi fra politisk hold? Hva må bedriftene gjøre selv?» Industri- og næringslivspanelet m/ Geir Håøy, (CEO Kongsberg Gruppen), Sebastian Aknouche, (President GKN Aerospace Norway), Rune Thoresen (SVP Subsea Services, TechnipFMC)
 • «Norsk teknologi er en viktig eksportvare, men hvordan står det egentlig til på denne fronten fra liten til stor bedrift? Hvordan legger vi til rette for innovasjon- og teknologiutvikling som igjen kan føre til økt eksport, i dagens situasjon? Med økte bærekraftskrav, har SMBer egentlig en reell mulighet til å lykkes?». Eksport- og finanspanelet m/Allon Groth, (komm. direktør, Eksfin, Gyrid Skalleberg Ingerø, (CFO Kongsberg Gruppen), Ingelin Drøpping, (Direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvikling, Innovasjon Norge), Hanne Ek, (gründer & CFO Energi.ai og styreleder Cloudberrie).
 • «Hvordan skal politikerne legge til rette for norsk industri og næringslivs fortsatte vekst i en verden langt mer ustabil enn for bare noen måneder siden, med økt råvareproblematikk, betydelige sikkerhetstrusler, vedvarende energikrise og mangel på kompetanse- og arbeidskraft?». Det politiske panelet m/Trond Helleland, stortingspolitiker (H) og Even Røed, stortingspolitiker (Ap).
 • "En jungel av virkemidler, men fortvil ikke" En kompetansemegler bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett virkemiddel å søke på for deres Innovative og Forskningsbaserte prosjekter. Ordningen er gratis og er i regi av Viken Fylkeskommune. Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne rett ordning og i tillegg få veiledning i hele søkeprosessen» Trine Magnus Spesialrådgiver Næring, avdeling for forskning og innovasjon.
 • Oppsummering ved ordstyrer Eirik Normann Hansen og Jørn Steinmoen, redaktør i Laagendalsposten.

Deltakere:

 • Eirik Normann Hansen, debattleder
 • Trond Helleland, stortingspolitiker (H),
 • Even Røed, stortingspolitiker (Ap)
 • Ola Borten Moe, forskning- og høyere utdanningsminister)(Sp)
 • Odin Johannessen, (dir. Næringslivets Sikkerhetsråd)
 • Stein Lier Hansen, (adm.dir. Norsk Industri)
 • Kine Asper, (Forbundssekretær, Fellesforbundet)
 • Geir Håøy, (CEO Kongsberg Gruppen)
 • Sébastien Aknouche, (President GKN Aerospace Norway)
 • Rune Thoresen (SVP Subsea Services, TechnipFMC
 • Allon Groth, (kom.dir, EksFin),
 • Gyrid Skalleberg Ingerø, (CFO Kongsberg Gruppen)
 • Ingelin Drøpping, (Direktør for Divisjon samfunns- og næringsutvikling, Innovasjon Norge)
 • Hanne Ek, (gründer & CFO Energi.ai og styreleder Cloudberrie)
 • Jørn Steinmoen (redaktør Laagendalsposten)
 • Trine Magnus (Viken Fylkeskommune)
Sted: Hovedscenen