Tech Talks

Kongsbergindustrien har teknologi i verdensklasse, og Kongsberg Agenda ønsker å løfte denne frem for næringsliv og øvrig publikum. I en rekke «Tech Talks» tar vi pulsen på utviklingen, avmystifiserer begreper og dykker ned i teknologiens verden. For avansert for deg, sier du? Gode ordstyrere bidrar til avkoding av fagspråk og stiller spørsmålene vi alle lurer på!
Tech Talks
Arr: Kongsberg Agenda
Teknologi
11:00 - 15:00
Dato: Torsdag - 23. Juni
Sted: Hovedscenen
Ingen påmelding

Torsdag 23.juni

  • 1100-1130, "Deep Purple, Hydrogen fra fornybar energi" med Lars Ole Bjørnsrud og Anders Lundquist TechnipFMC
  • 1130-1200, "Applied Hydrogen" - Applied Hydrogen og Glitre Energi samarbeider om å utvikle løsninger for å redusere utslipp av drivhusgasser fra store forbrukere i anleggsbransjen. Med Christina Johansen Applied Hydrogen og Guro Knapstad Glitre Energi.
  • 1200-1230, "Industri 4.0 - fra buzz til bizz" - .Hva betyr egentlig industri 4.0 for deg og meg, og hvordan bruker vi det til å skape vekst? Er innsatsen verdt resultatet? Vi dykker ned i hvordan prinsipper fra Industri 4.0 anvendes allerede i dag i Kongsberg Industrien og hva vi har lært så langt om innsats for å få det til å fly, økt konkurransekraft og evne til å tilpasse oss. Med Kjersti Salvesen TechnipFMC, An-Margrit T.Ryste Kongsberg Maritime, Tekna
  • 1230-1300, "Digitale rammestandarder i byggebransjen" Nåsituasjonen med parametrisk modellering og veien videre. Trenger vi digitale rammestandarder i byggebransjen? Byggebransjen står ved et industrielt skille og hva blir veien videre mot en mer ønsket automatisering. Hvilke verktøy er allerede tilgjengelig og brukes og hvordan kan de bidra til en mer effektiv og bærekraftig hverdag i Bygg Industrien. Er det riktig å standardisere dette arbeidet på veien videre? Med Gustav Blom Rambøll, Jan Pedersen PK Hus og Jonny Kurt Pettersen Fagskolen i Viken
Sted: Hovedscenen