Tech Talks

Kongsbergindustrien har teknologi i verdensklasse, og Kongsberg Agenda ønsker å løfte denne frem for næringsliv og øvrig publikum. I en rekke «Tech Talks» tar vi pulsen på utviklingen, avmystifiserer begreper og dykker ned i teknologiens verden. For avansert for deg, sier du? Gode ordstyrere bidrar til avkoding av fagspråk og stiller spørsmålene vi alle lurer på!
Tech Talks
Arr: Kongsberg Agenda
Teknologi
11:00 - 15:00
Dato: Fredag - 24. Juni
Sted: Hovedscenen
Ingen påmelding

Fredag 24.juni

  • 1100-1130, "Er bedriften din rustet mot et cyberangrep?" - Vi ser et taktskifte innen digital risiko og trusselbildet i verden er mer utfordrende og uoversiktlig enn noen gang. Er din bedrift forberedt? Med Tom Andreas Andersen sjefskonsulent Atea og Elisabet Line Haugsbø visepresident Tekna.
  • 1130-1200, "Digitalisering og bærekraft" - Digital teknologi vil hjelpe oss med å nå bærekraftmålene. Men digitaliseringen har sine egne bærekraftutfordringer. Vi må fokusere på sirkulær IT og deling av infrastruktur. Med Hanne-Mai Eriksen og Aleksander Jønvåg Atea, Bent-Erik Bjørkli Semcon
  • 1200-1230, "3D visualisering av Kongsberg by" - Semcon, Augment City og Kongsberg Kommune er i dialog om å lage en digital tvilling av byen. Kom og hør om hvilke muligheter som ligger i det å bygge en digital versjon av byen vår for å gjøre bedre beslutninger og dypere innsikt. Med Bent-Erik Bjørkli Semcon sammen med Celine Crevisier Augment City og Kongsberg kommune.
  • 1230-1300, "Energi", Det grønne skiftet og kraftselskapenes rolle i dette. Hvorfor fusjon av Adger Energi og Glitre energi er en god ide. Med Ann-Christin Andersen president Tekna og styreleder i Glitre Energi, Liv Monika Stubholt Advokatfirmaet Selmer
Sted: Hovedscenen