Tynn is: FNs klimarapport

kommer

Tynn is: FNs klimarapport

Arr: Fagskolen i Viken
Lokasjon: Agenda Kompetanse
Kompetanse Bærekraft Samfunn
22/06 - Torsdag 11:00 - 11:45

FNs siste klimarapport har sendt oss en klar beskjed: Vi må handle nå. Klimaendringene skjer i raskere tempo enn forventet, og det er på høy tid å ta grep. I denne viktige diskusjonen tar vi opp et sentralt spørsmål: Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra til en mer bærekraftig fremtid? Vi utforsker rollen deres i å sikre at arbeidslivet har den nødvendige kompetansen for å møte klimautfordringene på best mulig måte. Bli med oss når vi søker veien mot en mer bærekraftig fremtid - en reise som krever felles innsats og samarbeid.