Vi blir ikke flere og må bruke de vi har bedre

I dagens samfunn er det mange som står utenfor arbeidslivet på grunn av ulike årsaker, samtidig som Norge står overfor demografiske utfordringer med færre arbeidsaktive i årene som kommer.

Vi blir ikke flere og må bruke de vi har bedre

Arr: Fagskolen i Viken
Lokasjon: Agenda Kompetanse
Kompetanse Samfunn Verdiskaping
21/06 - Onsdag 17:15 - 18:00

I dagens samfunn er det mange som står utenfor arbeidslivet på grunn av ulike årsaker, samtidig som Norge står overfor demografiske utfordringer med færre arbeidsaktive i årene som kommer. Hvordan kan vi integrere disse gruppene bedre i arbeidslivet, og hvordan kan bedriftene dra nytte av deres kompetanse og erfaringer? Hvem er det sitt ansvar å skape ett inkluderende samfunn? I denne samtalen vil vi utforske ideer og tiltak som kan bidra til å inkludere flere i arbeidslivet og skape en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass for alle.